Specialisten in restauratie, renovatie en reproductie

Drie specialismen onder één dak.

Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Rdrie. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.

Rdrie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derdeleveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Rdrie kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.