Specialisten in restauratie, renovatie en reproductie

Drie specialismen onder één dak.

Beschermen

Beschermen van ons erfgoed

Veroudering en aantasting van ons cultureel erfgoed vraagt om specialistische kennis om tot een verantwoorde en duurzame oplossing te komen.

De problemen die zich voordoen kunnen van velerlei aard zijn. Van scheuren in metselwerk, beton, tegels, natuursteen en stucwerk tot aantasting door weersinvloeden. Ook kunnen gedeeltes van ondergronden beschadigd en verdwenen zijn.

Contact opnemen

Contact opnemen?

Wat doen wij met uw gegevens - bekijk onze privacyverklaring
Rdrie B.V. logo
Rdrie B.V.